הצהרת הפרטיות

אתר זה מופעל על ידי חברת חכם משכנתאות בע"מ (להלן: "החברה" או "המפעילה").

בהצהרת פרטיות זו יובהר מה סוג המידע הנמסר או נאסף על ידי המשתמשים באתר בכל דרך שהיא תחת דומיין https://www.hachamm.co.il/ (להלן: "הדומיין" או "האתר").

הצהרת פרטיות זו תעודכן מפעם לפעם, והגרסה המעודכנת היא זו הרלוונטית והמשתמשים יהיו כפופים לה.

השימוש באתר לרבות הותרת פרטים ו/או כל פעולה אחרת מהווה הסכמה מלאה להצהרת הפרטיות דנן לרבות העדכונים שיבוצעו בה מפעם לפעם. ככל והינך מתנגד להצהרת הפרטיות דנן, אנא הימנע מביצוע שימוש באתר, למען הזהירות יצוין כי הנכם רשאים שלא לעשות שימוש באתר ולא למסור כל מידע אודותכם.

איסוף נתונים אישיים

בעת רישום לצורך ביצוע שימוש באתר עליכם למסור פרטים אישיים לרבות, שם ושם משפחה, מספר טלפון ופרטים נוספים כפי שיצוין בטופס הרישום.

בעת ביצוע שימוש באתר וכל מקור אחר בקשר לדומיין נאסף מידע עליך, כאשר חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי לרבות כתובתך, והפרטים שמסרת ועוד…

בנוסף לאמור, עלול להיאסף עליך מידע נוסף לצורך ניתוח השימוש ובהתאמת השימוש באתר לרבות בדרך זיהוי המכשיר שבו הנך עושה שימוש, מדינה, כתובת IP , מיקום, סוג מכשיר, ספקי שירותי האינטרנט, מערכת הפעלה, משך צפיה בדפים רלוונטיים, סוג החיפושים שביצעת, מועד הצפייה ועוד…

המידע הנאסף והמפורט בהצהרה זו ישמר בחברה בהתאם להוראות הדין ולתקופה הנקובה בו.

השימוש בנתונים הנאספים

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנאסף וזאת על פי מדיניות הפרטיות זו ועל פי דין, בין היתר לצורך המפורט להלן:

 • לצורך מתן אפשרות השימוש בשירותי האתר, הדומיין ושירותי החברה.
 • סיפוק המידע אודות שאלת או סקרנותו של המשתמש.
 • לצורך טיפול בהליכים משפטיים ו/או גבייה.
 • קשרי לקוחות ודיוור פרסומי.
 • שיפור והעשרת התכנים, המוצרים, חווית משתמש באתר ובדומיין.
 • שינוי לרבות ביטול שירותים ו/או תכנים באתר ובדומיין.
 • לצורך פרסום פרסומות אישיות, מידע ותכנים.
 • לצורך התאמת הפרסומים לתחומי התעניינותך.

עוגיות – cookies ו- web beacons

אנו משתמשים ב"עוגיות" cookies ו- web beacons לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

קבצים אלה מסייעים לחברה לזהות את המבקרים ואת מבצעי הפעולות באתר / דומיין ומסייע לשיפור חווית המשתמש והתאמת המוצרים הרלוונטיים.

ייתכן ונבצע שימוש בנתונים אלה לצורך התאמת דברי פרסומת למשתמש הרלוונטי.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies או קבלת התראה בטרם שליחת הנתונים. במידה והינך נתקל בקשיים, המידע הרלוונטי נמצא בקובץ העזרה בדפדפן.

יודגש כי מניעת קבלת הקבצים עלולה לפגוע ו/או לגרום לתפעול לקוי של האתר או שירותיו.

החברה עושה שימוש בשירותים אנליטיים לרבות שירותי גוגל analytics, Google Search Console.

מסירת המידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם תרכוש את שירותי החברה הכולל הפניה לצדדים שלישים.
 2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 3. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 5. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד או ישות אחרת – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני

לאחר שתיתן הסכמת לקבלת דברי דואר, לרבות פרסומי, החברה תשגר אליך מפעם לפעם מידע אודות שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי ולצורך כך היא רשאית לעשות שימוש במידע הנאסף.

אבטחת מידע

החברה מפעילה מערכות אבטחה לצורך הגנה ושמירה על המידע באתר. המערכות בהן החברה עושה שימוש מפחיתות את הסיכון לחשיפה למידע, אך אין בהם בכדי להוות ביטחון מוחלט, משכך, החברה אינה מתחייבת כי המידע יהיה חסין בצורה מושלמת מפני גישה בלתי חוקית או מורשית.

זכויות המשתמשים

בהתאם להוראות הדין, החברה מאפשרת למשתמש לעיין במידע שנאסף עליו, ככל וזה מוחזק במאגרי המידע של החברה.

לאחר עיון בפרטים שנאספו, המשתמש רשאי להודיע כי המידע אינו שלם ו/או אינו מעודכן ורשאי לבקש לתקנו או לפעול למחיקתו.

על הפניה להיעשות בכתב ובאישור מסירה, באמצעות אחת הדרכים המפורטות בפרטי ההתקשרות.

פרטי התקשרות:

שם החברה: חכם משכנתאות ופיננסים בע"מ

ח.פ. : 300777596

כתובת דוא"ל: hacham.savemoney@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: hacham.savemoney@gmail.com

טלפון ליצירת קשר: 2065 *